BİLİMSEL PROGRAM

27 MART 2020 Cuma
12:45 - 13:00 Açılış
13:00 - 13:30 Faringeal bölge ve oral kavite - Nezahat ERDOĞAN
13:30 - 14:00 Larinks anatomisi - Nezahat ERDOĞAN
14:00 - 14:30 Paranazal sinüsler ve nazal kavite - Özlem ALKAN
14:30 - 15:00 Tükrük bezleri, tiroid ve paratiroid anatomisi - Ayşe ARALAŞMAK
15:00 - 15:30 Kahve Molası
15:30 - 16:00 Orbitanın anatomi ve malformasyonları - Kamil KARAALİ
16:00 - 16:30 Temporal kemik anatomi ve gelişimsel anomaliler - Gülgün YILMAZ OVALI
16:30 - 17:00 Kranial sinirlerin anatomisi - Kamil KARAALİ
17:00 - 17:30 Servikal lenf nodları - Yusuf ÖNER
17:30 - 18:00 Brankial arkların gelişimi ve boyun mesafeleri - Yusuf ÖNER
08:30 - 09:00 Normal brain development and myelination - Thomas NAIDICH
09:00 - 09:30 Embryology and anatomy of the mesencephalon and rhombencephalon - Thomas NAIDICH
09:30 - 10:00 Deep gray matter structures. Anatomy and function - Thomas NAIDICH
10:00 - 10:30 Corpus callosum and insula - Thomas NAIDICH
10:30 - 11:00 Coffee Break
11:00 - 11:30 Posterior fossa malformations - Özgür ÖZTEKİN
11:30 - 12:00 Embryology of the spine and spinal cord - Özgür ÖZTEKİN
12:00 - 12:30 Spine and spinal cord malformations - Özgür ÖZTEKİN
12:30 - 13:00 Inherited white matter diseases - Özlem ALKAN
13:00 - 14:00 Lunch
14:00 - 14:30 CSF hydrodynamics.Perivascular and interstitial spaces - Thomas NAIDICH
14:30 - 15:00 Functional anatomy of the motor and sensory system - Thomas NAIDICH
15:00 - 15:30 Cerebellum and Functional anatomy - Thomas NAIDICH
15:30 - 16:00 DTI and anatomy of the tracts - Thomas NAIDICH
16:00 - 16:30 Coffee Break
16:30 - 17:00 Embryology and development of the cerebral cortex - Cem ÇALLI
17:00 - 17:30 Malformations of cerebral cortical development - Cem ÇALLI
17:30 - 18:00 Hypothalamus and hypophyseal region. Anatomy - E. Turgut TALI
18:00 - 18:30 Anomalies of the hypothalamic-pituitary axis - E. Turgut TALI
08:30 - 09:00 Serebral dolaşımın anatomisi ve nörogörüntüleme teknikleri - Osman KIZILKILIÇ
09:00 - 09:30 Posterior fossa arterleri; anatomi ve görüntüleme - Osman KIZILKILIÇ
09:30 - 10:00 ECA - ICA anastomozları ve vertebrobaziler sistemin perforanları - Naci KOÇER
10:00 - 10:30 Ekstrakranial boyun damarlarının anatomisi ve görüntüleme teknikleri - Naci KOÇER
10:30 - 11:00 Kahve molası
11:00 - 11:30 Venöz gelişim, varyasyonları ve anomaliler - Civan IŞLAK
11:30 - 12:00 Dural sinus anatomis, dural AVF'ler - Işıl SAATÇİ
12:00 - 12:30 Spinal kord vaskülarizasyonu anatomi ve görüntüleme - Civan IŞLAK
12:30 - 13:00 AVM'ler ve sınıflandırmaları - Işıl SAATÇİ
13:00 - 14:00 Öğle yemeği
14:00 - 14:30 Kraniovertebral bileşke malformasyonları - Gülgün YILMAZ OVALI
14:30 - 15:00 Kranial ve kraniofasiyal malformasyonlar - Fatma Sibel BAYRAMOĞLU
15:00 - 15:30 Assosiasyon ve komissüral lifler. Anatomi, fonksiyon ve görüntüleme - Gazanfer EKİNCİ
15:30 - 16:00 Brakial ve lumbosakral pleksus anatomisi - Ayşe Aralaşmak
16:00 - 16:30 Kahve molası
16:30 - 17:30 TNRD Diploma 3. Dönem 4. Kurs Sınavı